BusyTime+

Företag kan drivas på tre sätt: utan kontroll, med för mycket kontroll eller med Busy Time+. Vi frågade de bästa, de svenska gasellföretagen,  för att få veta hur ett projektorienterat företag skall drivas. Svaret var enkelt. Ta bort onödig administration, kladda inte i detaljer och se till att arbetsledarna får ägna sin tid åt personalen och att personalen har rätt information, inte all information. Resultatet blev Busy Time+ som är skapat för att spara tid och radera bort meningslösa och tidsödande telefonsamtal och missförstånd utan att man måste sitta vid datorn och administrera hela dagen lång.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

  • Samma som Busy Time gällande tidrapportering
  • Skapa projektkontakter och kundkontakter och ring direkt från appen
  • Dela ritningar och dokument med alla som berörs direkt ute på arbetsplatsen
  • Navigera och skapa reseräkningar, kostnader, kvittohantering, km-ersättning
  • Hantera ändringsarbeten och dokumentera fältrapporter med telefonen
  • Skapa checklistor för snabb och enkel kvalitetsuppföljning
  • Saknar du något bygger vi det åt dig

All Busy applikationer fungerar i samtliga operativsystem och på alla mobiltelefoner. Tillhör du en stor organisation eller har många användare som arbetar deltid kan du kontakta oss för alternativ prissättning.

Pris: 59 kr per anv/mån

Kontakta oss för mer information i dag

Author: Christian Blomquist

Hardworking father of two. Besides working, I love ice hockey and politics.