Hur spårar du alla kostnader när varor plockas från lagret?

Busy Store

Busy Store – Att hålla koll på lagret och förbrukningsartiklar är viktigt. Fel skött ökar omkostnaderna och man missar även potentiella intäkter. Med busy store, kan de anställda plocka varor på sina mobila enheter med bara några knapptryck. När poster tilldelas projekt är kostnaderna omedelbart knutna till projektets sammanfattning och tillgängliga för Busy Faktura.

Grundläggande funktioner
  • Enkelt spåra lagerposter med Busy Store
  • Visa lager
  • Tilldela lagerobjekt till projekt
  • Visa projektkostnader med Busy Time+
  • Lägg projektkostnaderna till fakturorna med Busy Faktura
  • Roller: Admin, användare och även leverantörer
Pris: 9 kr per anv/mån

All Busy applikationer fungerar i samtliga operativsystem och på alla mobiltelefoner. Tillhör du en stor organisation eller har många användare som arbetar deltid kan du kontakta oss för alternativ prissättning.